my vocalist soprano archive -part 4 -spring 2006 - author : rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

ریشه و مقدمات - خوانش کروماتیک ها 
نویسنده : رابعه رضوی
ساعت : 4:05
 روز ٧ اردیبهشت ۱۳۸۵ 
کلید واژه ها :
تساوی فواصل نتها ، نوای وهم آلوده کروماتیک 
Color ,Chroma
درود بر یاران وکالیست
با پوزش از تاخیر این مقال مبحث بسیار مهم و دشوار خوانش کروماتیک ها را آغاز می کنیم .
در ابتدای ورود به این بحث نکوتر آن باشد که نظری به آنچه در چند مقال آینده در باب کروماتیک ها خواهیم دانست افکنیم :
کروماتیک خوانی چیست و چگونه می توان آن را در ذهن نهادینه کرد ؟  
نحوه خوانش گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده نتهای دانگ اول 
 نحوه خوانش گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده نتهای دانگ دوم 
نحوه خوانش گام دو ماژور کروماتیک پایین رونده  نتهای دانگ اول 
نحوه خوانش گام دو ماژور کروماتیک پایین رونده  نتهای دانگ دوم
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای ماژور کروماتیک بالا رونده     ر می  فا 
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای ماژور کروماتیک بالا رونده     سل  لا سی 
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای ماژور کروماتیک پایین رونده    ر می  فا
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای ماژور کروماتیک پایین رونده  سل لا  سی 
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای مینور کروماتیک بالا رونده     ر  می  فا
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای مینور کروماتیک بالا رونده   سل لا سی 
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای مینور کروماتیک پایین رونده    ر می  فا 
تمرینات تکمیلی خوانش گامهای مینور کروماتیک پایین رونده   سل لا سی 
و در نهایت کاربرد کروماتیک را در اعتلای وکالیست در اوج توانمندی سلفژیک به جهت دشواری خوانش و به خاطر سپاری آن در ذهن با بررسی چند اثر که کاربر کروماتیک ها در آنها مشهود تر باشد به پایان خواهیم برد و در واقع با پایان مباحث کروماتیک در پانزدهمین مقال باب سوم تعالیم وکالیست نیز به پایان می رسد و در واقع چنانچه تمامی تعالیم هر سه باب را به طور کامل فراگرفته و تمامی تمرینات آن را انجام داده باشد می توان گفت که تقریبا از نظر درجه بندی دانش سلفژ در حد عالی خواهید بود و در واقع در آینده صرفا به تکمیل این تعالیم خواهید پرداخت .
حال در این مقال برای ورود به مبحث کروماتیک ها نخستین سرفصل کروماتیک ها را به مقدمه ای بر کروماتیک خوانی اختصاص می دهیم :
اساسا ریشه لغوی کروماتیک در کلمه ای یونانی به نام کروما 
chroma  دارد که در واقع معنای کالر یا رنگ را تداعی میکند.
در واقع علت آنکه گام کروماتیک انبوهی از رنگها و آواها را در خود جای می دهد این نام گذاری چندان هم دور از ذهن نیست.
×××
در تئوری گام کروماتیک بدین گونه تعریف می گردد  گامی متشکل از دوازده نت در فاصله های نیم پرده از یکدیگر قرار دارند  
بدین ترتیب اصلی ترین تفاوت گام کروماتیک با سایر گامهایی که تا کنون فرا گرفته ایم کاملا مشهود است و آن در فاصله های نیم پرده ای تمامی نتها از یکدیگر است و دقیقا به دلیل همین ویژگی بسیار حیاتی است که نوای گامهای کروماتیک بسیار دور از ذهن و در بدو امر بسیار وهم آلود به نظر می رسد 
در واقع اگر در گامهای دیاتونیک فواصل نتها گاه نیم و گاه یک پرده است و تبعیض  از این جهت بین آنها وجود دارد  بالعکس در گامهای کروماتیک  تساوی حقوق نتها کاملا رعایت شده و قوانین بر پایه بزرگی و کوچکی ماژور و مینور تعبیه نشده است و فاصله ها کاملا با هم برابر است و شاید به همین دلیل است که در ابتدای امر درک حس کروماتیک اندکی دشوار است
در مورد حس جاری در گامهای کروماتیک باید از یک مثال شروع کنیم :
احتمالا همگانمان حداقل یکبار در حیات پربرکت خویش از پدیده ای هراس داشته یا در یک موقعیت گیج کننده و وهم آلود و نامطمئن قرار گرفته ایم. حال بیایید تصور کنیم قرار است برای این حالت خویش یک قطعه کوتاه موسیقی بسازیم.
چه لحنی برای قطعه در نظر می گیرید؟ به بیان نکوتر ابتدا کدام نتها را به صدا در می آورید ؟.
در واقع اگر پیشنهاد شما "چند نت نیم پرده ای متوالی" باشد ؛این توالی دقیقا بر شکل "کروماتیک" گام مزبور استوار است و شاید بتوان گفت گام کروماتیک با بهره گیری از معنای لغوی آن در زبان یونانی رنگین کمانی از حسهای بشری چون "ترس امید و وهم" است .
در پایان باید گفت که برای درک کروماتیک ها نوازندگان برخی سازها قدرت بیشتری در فهم آن حس دارند. البته مشروط بر آنکه تمرینات ابتدایی نهادینه شدن صدای گامهایشان در ذهن از کروماتیک ها آغاز شود. 
بی شک مهمترین آنها ساز (گیتار) است که ساختار آن نیز بر "پایه فاصله نیم پرده ای نتها" از یکدیگر قرار گرفته و گیتاریستها ؛ نیک می دانند که تفاوت این نتها به طور متوالی و زمانی که در« فرتها» نواخته می شوند با حالت "گام نوازی مازور و مینور" چه تفاوتی دارد .
عرایض منفصل :
قریب به اتفاق مندرج در این وبلاگ حاصل تجربه وکالیست در سالیان متمادی سلفژ آموزی خویش بوده و البته به هیچ وجه ادعایی بر بهترین مرجع بودن در این زمینه ندارد اما حداقل می توان گفت در عالم مجازی جزو نخستین کسانی است که در این باب می نگاشته است .
ضمن آنکه "هدف این وبلاگ هنر جویانی است که توانایی بهره گیری از کلاسهای پر هزینه و گاه غیر علمی که در زمینه آموزش سلفژ در گوشه و کنار یافت می شود را ندارند" و در جستجوی مرجعی هستند که پایه های آموزشی خود را ترقی بخشند و اساتید موسیقی قطعا مخاطب این وبلاگ نبوده و تنها می توانند به راهنمایی وکالیست در ارتقای محتوای وبلاگ و حتی مشارکت در نگارش آن اکتفا کنند.
آواز هایمان ترانه ساز تعقل !
********************************************************************
خوانش گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده 
نویسنده : رابعه رضوی  
 ساعت :  5 :25 
 ۱۱ خرداد ۱۳۸۵ 
کلید واژه ها : دو دیز ، نیم پرده ، کروماتیک  ، دانگ اول گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده
نخستین بخش باب کروماتیک ها را با گام  دو ماژور کروماتیک بالا رونده  آغاز می نماییم و  در این مقال نتهای دانگ اول این گام را و نحوه خوانش کروماتیک گونه آن را از نظر می گذرانیم
اگر نتهای دانگ اول گام کروماتیک با را شش نت نیم پرده ای با نت آغازین دو بدانیم با این ساختار مواجه خواهیم بود:
 دو  دو دیز ر  ر دیز  می  فا 
اگر در این ساختار به خوبی تامل کنیم خواهیم دید که بر خلاف ساختار دیاتونیک گام دو ماژور در گستره مشابه فاصله چهارم نت دو تا  نت فا  تفاوتی میان نتها از حیث فاصله دو نت مجاور وجود ندارد . 
به عبارت دیگر اگر ساختار گام دو ماژور دیاتونیک را  در دانگ نخست چنین در نظر آوریم:
 دو   ر  می   فا 
تفاوت های اصلی این دو گام همنام کاملا مشهود است :
 گام دو ماژور دیاتونیک بالا رونده در دانگ اول کاملاً فواصل  نابرابری دارد و طبق  قانون ماژور 
نتهای اول و دوم و نیز دوم و سوم یک پرده ای و می و فا تنها نتهای نیم پرده ای دانگ اول هستند . 
در حالی که  در گام همنام کروماتیک  دو ماژور کروماتیک بالا رونده  نتهای اول و دوم وسوم تا ششم  همگی  نیم پرده بوده و  فواصل یک پرده ای در چنین  گامی و هیچ یک از گامهای کروماتیک دیگر نیز وجود ندارد.
 گام دو ماژور دیاتونیک در دانگ اول خود تنها از ۴ نت تشکیل یافته است اما گام همنام کروماتیک آن 6 نت را در بر می گیرد که البته ۴ نت مشترک در این دو گام نتهای اصلی  دو - ر - می - فا بوده  و در واقع فواصل میانی را نتهای دیز دار همانند دیواره ای فرعی در شکل کروماتیک در بر گرفته است .
حال ببینیم چگونه می توان خوانش نتهای دانگ اول گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده را اندکی آسانتر نمود :
قدم اول و دوم : نتهای دانگ اول گام دو ماژور دیاتونیک بالا رونده  دو- ر - می - فا  را بخوانید واین اطمینان را حاصل کنید که بنابر تعالیم باب دوم وکالیست جایگاه این نتها در حد کامل در ذهنتان نهادینه شده است .
قدم سوم : حال سعی کنید نت دو را اندکی بالاتر  بخوانید به نحوی که نتی که می خوانید در فاصله نت دو و ر قرار گیرد .
نکته مهم : نت شما هرگز نباید از ر بالاتر و از دو پایین تر خوانده شود که در اینصورت به طور کامل دچار اشتباه در خوانش کروماتیک ها خواهید شد .
قدم چهارم:
در این مرحله نت شما « باید» کاملا در محدوده ای بین دو نت دو و ر باشد و اگر چنین باشد تنها باید آنقدر آوایینه (= tuning ) صدایتان را تغییر دهید تا کاملا منطبق بر نت ( دو دیز ) شود .
قدم پنجم : شما در این مرحله خوانش حداقل سه نت از 6 نت گام دو ماژور کروماتیک بالا رونده دانگ اول را فراگرفته اید . تنها در این مرحله آن را با تمرین بسیار در عمق ذهن خویش نهادینه کنید.
قدم ششم : نتهای ر - ر دیز - می  
در این قدم باید به خوانش درآیند . برای تحقق این امر ابتدا نت ر  را کاملا درست بخوانید  . حال نت می  را کاملاً در  قدم اول  صحیح و دیاپازونیک  بخوانید . سپس با حفظ جایگاه این دو نت در ذهن به سان  قدم دوم سعی کنید نتی را بخوانید که در محدوده نت  ر و می  باشد اما هیچ کدام از این دو نت  نباشد .
قدم هفتم : پس از آنکه مطمئن شده اید نت شما کاملاً در محدوده  ر و می  دقیقاً در بین این دو نت قرار دارد سعی کنید به سان  قدم سوم  آوایینه صدایتان را کاملا منطبق بر نت  ر دیز  کنید .
قدم هشتم : شما باید نت  ر دیزی را خوانده باشید که با سازتان نواخته اید .
در این قدم شما خوانش  2 نت دیگر را افزون بر 3 نت آموخته در قدم پنجم آموخته اید . پس از نهادینه کردن این 2 نت در ذهن سعی کنید هر 5 نت را که در قدمهای اول تا هشتم  خوانده اید را مرور کنید تا به حد والای خوانش این 5 نت  دو - دو دیز- ر - ر دیز - می  برسید.
قدم نهم : این قدم را صرفاً به نت فا اختصاص می دهیم و نتهای  ر - ر دیز - می  را پیش از آن بخوانید تا تفاوت پرش به نت فا در گام دیاتونیک و کروماتیک را احساس کنید . سپس نت فا را بخوانید 
نکته مهم : برای تمرین عمیق تر می توانید ابتدا  ر - می - فا  را در شکل دیاتونیک بخوانید و سپس شکل کروماتیک  ر - ر دیز - می - فا را به طور کاملاً صحیح بخوانید.
قدم آخر: نتهای  دو - دو دیز - ر - ردیز - می - فا  را بخوانید .
نگاهتان آفرینشگر هر چه نیکی باد !
**********************************************************************
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی در همین وبلاگ است
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو :

 
در نوشتاری دگر  در ادامه  مرور درسهای آرشیو نوشتاری وبلاگم ،  تابستان سال 2006  یا سال 1385 خورشیدی  را با هم ، مرور خواهیم کرد .
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

 

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/13
  • کلمات کلیدی: کروماتیک ,خوانش ,ماژور ,رونده ,دانگ ,نتهای ,ماژور کروماتیک ,بالا رونده ,کروماتیک بالا ,تکمیلی خوانش ,خوانش گامهای ,تمرینات تکمیلی خوانش ,تکمیلی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها