my vocalist soprano archive-part 1- 2003 2004 - author : rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

من هم می خوانم
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۱٢:٠۶ ‎روز ۴ اسفند ۱۳۸۱
 
از این پس از موسیقی هم خواهم نوشت و نیز غربت تنهایی یک وکالیست سوپرانو.
چشمهایمان را به افق نواهای آشنا بدوزیم. 
باید بمانیم.
*****
هفت سین وکالیست
نویسنده : رابعه رضوی 
 ساعت ۱:۱۶ روز ۱ فروردین ۱۳۸٢
 
سوپرانو
سلفژ
ساز
سل( کلید)
سیاه 
.سفید
سی ( مایل به دو)
   سبز و سربلند باشید. 
*******************************************************
تمرینات مقدماتی - نگاشته سوم : (تنالیته چیست)؟
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۶:۵۳ 
 روز ٢۵ اسفند ۱۳۸۱
  ماهیت: توالی ۷ نت موسیقی ( با یک نت پایه مشخص : تنالیته)
 
 نت تنالیته گام 
  کاربردها در سلفژ: 
ـــــ  الف. تشخیص محدوده و وسعت صدایی                 
                       ــــــــ   ب: توانایی تطبیق اصوات بر گامها و اجرای صحیح   
                                      ***
 
                      "    تمرینات مقدماتی شناخت تنالیته"   
  1. ابتدا گام دو ماژور را به صورت بالا رونده و پایین رونده ( به هر نحو مقتضی با ساز یا دیاپازون) می نوازیم یا نوازنده همراه وکالیستی که نواختن نمی داند می نوازد و هنرجوی گرامی آن را  به طور صحیح می خواند
این جا مرحله عمل است! تمامی درستی یا  نادرستی ( فالشی ) هر صدادر این منطقه مشخص می شود . 
  بسیاری از نوآموزان قادر به خواندن ۷ نت طلایی این گام هستند 
                                          نمونه  تمرینی 
 
با کلید سل 
2/4  
 دو ( سیاه )+ ر ( سیاه ) 
می ( سیاه ) + فا ( سیاه ) 
سل ( سیاه )+ لا ( سیاه )    
    سی(‌سیاه ) + دو( سیاه)|
سی( سیاه )+ لا ( سیاه )
سل( سیاه )+ فا ( سیاه ) 
  می( سیاه)  + ر (  سیاه ) 
  حال در همین تمرین تمامی نتهای  سیاه را سفید کنید .
 عریضه منفصل: موسیقی کلاسیک در چه محدوده ای اجازه قدرت نمایی دارد و همین طور سایر سبکها ؟
 
 درصد های زیر را من می گویم :( در ایران ) 
 کلاسیک: 45٪ 
 سنتی : 45٪ 
 پاپ  10٪ و آن هم در دست عده ای معدود.
و راک و بلوز و جاز
  (? ) 
 تنالیته وجودتان سبزترین. 
گام حضورتان پر آوازه باد.
*************************************************************
مباحث آکورد
درس یکم
تفاوتهای بنیادین آکورد و آرپژ
نویسنده : رابعه رضوی Rabeah Razavi 
 ساعت ٩:۴۳ 
 روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
تعریف آکورد، تعریف آرپژ، آکورد شکسته، آکورد سه صدایی تونیک
 
 چند تعریف مهم  
( آکورد) = "همزمانی نواختن  نتها " - به گونه ای که میان نتهای سازنده  تمیزی نتوان داد .
 (آرپژ )=   عدم همزمانی نواختن نتها .
 (‌آکورد سه صدایی تونیک) که عبارت از آکوردی ساخته شده بر روی ( درجه اول) آکورد  است .
 (آکورد تونیک) :  توالی نتهای درجات ۱؛۳؛۵ ؛ یا همان  آکورد گرامی (‌ دو ماژور ) که معرف حضور همگان است .
                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 " آرپژ "
دقیقا همان آکورد تونیک است اما  چند تفاوت اساسی:
برای نگارش آکورد تونیک بر روی گرامی خط حامل سه نت سازنده آکورد در یک راستا قرار میگیرند.
 ( البته راستای عمودی ) و بدین ترتیب از آرپژ متمایز می شوند .
مثالی برای روشنتر شدن مبحث :
در نگارش آکورد تونیک دو ماژور ما از سه نت گرد که در یک راستا ؛ قرار گرفته اند بهره می جوییم .
در حالی که در نگارش نتهای آرپژ ( برای تمایز آن از آکورد تونیک) معمولا از سه نت سیاه که به طور اریب از نت (دو) به نت( می) و سپس به نت (سل) می رسد .
تمرینات مقدماتی :
گام دو  ماژور را بخوانید .
 "آکورد تونیک "را به صورت آرپژ بنوازید و سپس بخوانید .                                                  ابتدا بالا رونده وسپس پایین رونده 
***************************************************************
آغاز باب دوم تعالیم وکالیست/ دیباچه - تنفس معکوس
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۱:۳٠ 
 روز ۱٢ مهر ۱۳۸٢
نفس، تارهای صوتی، حنجره، تنفس معکوس
 
حکایت کوتاهی از تنفس را با یکدیگر مرور می کنیم:
 
از ابتدای خلقت ؛ آنچه وجه تمیز جانداران از جمودات به شمار می آمد همانا اصل حیات بود که بر پایه روح سیالی به نام « نفس » در وجود اینان متجلی می شد .
 اگر « تنفس » را اصلی ترین فرایند عالم وجود بدانیم به بیراهه نرفته ایم  این فرایند به طور متکامل در وجود آدمی و برخی دگر از موجودات جلوه گر است .
در بیان اهمیت این فرایند همین بس که  پلی است میان نطق درون و نطق برون ».
اندیشه آدمی به یاریگری کلمات که با دمیدن در ساز زنده حیات « حنجره» و نواختن تارهای هستی بشر ، تارهای صوتی  و یگانه راهبری چون نفس ره به عالم برون می یابد .
 دو نوع تنفس وجود دارد :
۱- تنفس طبیعی : که هر نفسی که فرو میرود « دم » و آنچه بر می آید « بازدم» .در این فرایند تنفس « ناخودگاه» ؛
« غیر ارادی » و « متمادی » است بدان معنا که مرز میان این حرکت بسیار ناچیز است .
۲- تنفس معکوس : همان فرایند تنفس با تفاوت در ارادی بودن ؛ قابلیت کنترل و فاصله دار بودن آن .آن نفسی که فرو
 می رود در مبحسی چون «‌ حنجره » محبوس می شود و خوانشگر؛ چونان کوزه گری این گل خام را به شیوه در خور ؛ سرشته و به طور ارادی آن را در قالب نوایی نکو به عالم برون انتقال می دهد و تاخیر حاصل مدت زمان لازم برای این شکل دهی است .
پایدار باشید در راه اندیشه .
*********************************************************************
نحوه صحیح تنفس وکالیست و استفاده کامل از دیافراگم
نویسنده : رابعه رضوی 
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۴:۴٩ ‎ب.ظ
 روز ۱۵ آبان ۱۳۸٢
دیافراگم، tune، تنفس، ایستایش نادرست
 
 درود بر یاران وکالیست !
 از تنفس و نقش حیاتی آن در موسیقی سخن راندیم .
در تنفس  اکسیژن موردنیاز   به مدد گردش خون به اندامهای مختلف بدن از جمله دستگاه تنفسی و اجزای آن چون حنجره , دیافراگم و سایر بخشهایی که در اجرا به کار وکالیست آید  تامین خواهد شد .
بدیهی است که هر چه میزان اکسیژن وارده به بدن به طور اعم و اکسیژن وارده به دیافراگم و حنجره به طور اخص ؛ بیشتر باشد" انرژی  حاصله از فرایند تنفس" افزون تر خواهد بود ؛ لذا با کنترل ارادی  در جهت تامین انرژی موردنیاز برای اجرای صحیح هر نت توفیق بیشتری در جهت اجرای نت حاصل خواهد آمد .
پرسش 1:  حجم دیافراگم ارتباطی با اجرای صحیح تر نتها دارد؟
پاسخ: هر چند این امر هنوز کاملا از لحاظ علمی تایید نشده است ؛ اما وکالیست به نحوه تجربی معتقد است که در ۷۰٪ موارد چنین امری صحت دارد .
در نتیجه هر چه حجم دیافراگم وسیعتر باشد ؛ میزان اکسیژنی که در تنفس معکوس( ارادی) ؛ ذخیره و آزاد می شود افزون تر خواهد بود .. به عبارتی از لحاظ قوانین فیزیک « توان اجرایی» افزون تر است .
عریضه ۲:  آیا حجم دیافراگم به نحو موروثی و غیر قابل تغییر است یا منعطف است و قابل تغییر ؟
وکالیست:  در پاسخ باید گفت که حجم دیافراگم قابل تغییر است . می توان این حجم مطلوب برای اجرای صحیح قطعات را ایجاد کرد .
نحوه صحیح نشستن و تاثیرآن در اجرای صحیح وکالیست با ذکر یک مثال تجسم می کنیم :
+ وکالیست نخست به نحوه کاملا صحیح بدون انحنا در ستون فقرات که باعث می شود دیافراگم در وضعیت مطلوب خود قرار گیرد و وکالیست دوم به نحوه خمیده تر؛ نتی مشابه را در حالت نشسته اجرا می کنند +
آنچه روی می دهد آن است که وکالیست نخست تقریبا به طور کامل از تمامی حجم دیافراگم برای اجرای نت موردنظر بهره می گیرد .
ولی وکالیست دوم به علت خمیدگی در حقیقت حجم وسیعی از دیافراگم خود را که بسیار در تنفس معکوس مددگر است ؛ عملا مسدود می سازد وتنها در حدود۳۰٪ تا ۴۰٪ از این حجم را به کار می گیرد
نتیجه آن خواهد بود که نت اجرایی او ( به عنوان مثال نت دو) ؛
 با نت دیاپازون اختلاف فرکانس 
( 0.5 - 2 mhz) 
داشته و در گستره ای میان ( نت سی  ودو ) ؛ نتی  شبیه دو خواهد بود 
تا درودی دگر بدرود.
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی در همین وبلاگ است.
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن تا آگوست 2016 من ، بیابید.
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو :
https://www.telegram.me/rabeahrazaviofficial
در نوشتاری دگر ادامه درسها را به شکل کاملا فشرده ، مرور خواهیم کرد.
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی ( عسل )
ایران - تهران 
http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/10
  • کلمات کلیدی: تنفس ,وکالیست ,آکورد ,سیاه ,دیافراگم ,صحیح ,نویسنده رابعه ,آکورد تونیک ,razavi   ساعت ,اجرای صحیح ,رابعه رضوی  ,نویسنده رابعه رضوی  ,rabeah razavi   ساعت
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها