my vocalist soprano archive autumn2007 - winter 2008-author rabeah razavi alavi

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

مباحث تکمیلی باب سوم - نخست : دیباچه : دایره دیزها و نحوه خوانش نت  فا دیز 
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۱۱:٢٩ 
 روز ٢۵ مهر ۱۳۸۶
کلید واژه ها :  شخصیت شناسی نت فا، ناپایدار، دیاتونیک، دایره دیزها
درود بر یاران . 
در این مقال و چند نگاشت آینده تلاش می کنم که مباحث تکمیلی جهت تسهیل یادگیری مطالب باب  دوم و سوم تعالیم وکالیست را بیان دارم . 
در این نوشتار به شمایی کلی از  دایره دیزها اشاره می کنیم  و نخستین نت دایره دیزها را با هم بررسی خواهیم کرد تا در زمان خوانش تمرینات ماژور و مینور   چه در گامهای کروماتیک و چه دیاتونیک  بتوانیم نگاهی وسیعتر به گام مزبور و در نتیجه خواندن صحیح آنها داشته باشیم.
اشاره : آنچه در نوشتارهای پیشین این باب آموختید ، جملگی پیوسته با گامهای کروماتیک است و نباید آنها را با گامهای ماژور و مینور دیاتونیک ، همسان پنداریم. نیازی به یاد آوری نیست که تفاوت عمده گامهای کروماتیک و دیاتونیک هم در تعداد نتهای سازنده گام و هم در نیم پرده هایی است که ساختار کلی آنها را می سازد.
یاد آوری مهم : گامهای دیاتونیک 7 نت دارند که اگر ماژور باشند ، نیم پرده ها میان درجات سوم و چهارم و نیز درجات هفتم و هشتم و اگر مینور باشند ، نیم پرده ها میان درجات دوم و سوم و نیز ششم و هفتم جای می گیرند . اما گامهای کروماتیک چنانکه در همه درسهای پیشین فراگرفتیم و خواندیم ، ساختاری متفاوت داشته و دارای دوازده نیم پرده برابر هستند . یعنی یک پرده ها به دو نیم پرده مساوی در کنار هم تقسیم شده اند .امیدوارم این نکات ساده تئوری را از یاد نبرده باشید . اگر در وبلاگ وکالیست اشاره ای بدان نشد ، از آن روست ، که فرض بر دانستن آن توسط همرهان است . نیز ، باید همه تمرینات سلفژ شوند . یعنی رویکرد وبلاگ این است که نتها را با ساز بنوازید و بخوانید و هدف دقیقا درست خواندن همه این آموزه های مهم تئوریک است که تا همیشه با شما همراه خواهند بود . 
 
و اما دایره دیزها :
 به طور کلی  دایره دیزها به ترتیب نگارش در ابتدای خط حامل ، در کنار هر کلید عبارتند از 
فا دیز ، دو دیز ، سل دیز ، ر دیز ، لا دیز ، می دیز ، سی دیز 
که با توجه به نوع گام دیاتونیک ، یک یا چند تا از آنها در آغاز خط حامل ما نوشته می شود :
بنابراین در این مقال و چند مقال آینده این هفت دیز را به بررسی می نشینیم و اینک نخستین دیز را  مورد تحلیل قرار می دهیم : 
 فا دیز  : فاصله نیم پرده بالاتر از نت  فا  می باشد . برای خوانش آن اینک پس از تمرینات کروماتیک که در باب سوم  در خلال گام خوانی های مختلف خود بارها از این دو نت عبور کرده ایم  و این نت را به خوبی و درستی خوانده ایم .
تمرین ساده : فا - فا دیز
نکته مهم در شخصیت شناسی  موسیقایی  فا دیز  :
 این نت نیز همانند همتای همنام اما غیر همصدای خود شخصیتی ناپایدار دارد . می توانید برای یادآوری شخصیت شناسی نتها به باب مقدماتی تعالیم وکالیست مراجعه کنید  . برای رسیدن به آن در ذهن می توان نتهای فاصله طبیعی  دیاتونیک آنرا  در ذهن بخوانید و سپس به نت  فا  برسید . سپس با حس کروماتیک ها و نیم پرده خوانی به نت  فا دیز  برسیم و آن را بخوانیم . 
به تدریج با پیشرفت در تمرین دونتی  فا - فا دیز  به مرحله ای از تسلط بر نت می رسیم که نت  فا  نیز فقط در ذهن خوانده شود و تنها نتی که بلند خوانده می شود  فا دیز  باشد .
البته لازم به یادآوری است که این تمرین کوتاه و به ظاهر ساده به سختی در ذهن جای می گیرد .
مهمترین روش برای حفظ آن در ذهن ، همانا استمرار تمرین در سطحی بیشتر از سایر تمریناتی است که تا کنون انجام داده ایم .

چرا که در زنجیره دیزها   هر نت به نت دیگر وابسته است و بدون تمرین مستمر امکان خوانش متوالی دیزها را از خوانشگر می گیرد .
در مقال آینده به نحوه خواندن  دو دیز  می پردازیم . 
*******************************************************************************************
مباحث تکمیلی دایره دیزها - نحوه خوانش نت دو دیز  
نویسنده : رابعه رضوی
 Rabeah Razavi 
 ساعت ۵:٢۸ ‎
 روز ٢٩ آبان ۱۳۸۶
درود بر یاران . 
اگر از مقال پیشین به یاد داشته باشید  سخنی کلیدی و مهم را در  چگونگی خوانش نتهای دیز دار  جدا از گونه کروماتیک یا دیاتونیک بودن شان  آغاز کردیم .   آنها و نوع
نیز به گروه نتهای دیز دار یا همان دایره دیزها و چگونگی به آوا رسانیدن   فا دیز  که نخستین نت این دایره بود نیز اشاره داشتیم .  
اکنون به دومین نت این دایره مزبور اشاره می رسیم که همانا  دو دیز  است : 
نت  دو دیز  که در فاصله نیم پرده ای از نت دو قرار دارد و به عبارت بهتر از افزودن  دیز  به نت  دو  و از نیم پرده  زیر تر یا بالاتر بردن این نت ایجاد می شود  به سادگی  از طریق نت ِ ایجاد کننده خود  یعنی نت  دو قابل خواندن است و به عبارتی با فرض دیاتونیک بودن گام از نت دو گام دو ماژور می توان در ذهن آغاز کرد و با حس کروماتیک بلافاصله آن را به  نیم پرده بعدی  یعنی دو دیز  متصل کرد . آن گاه این نت را بلند می خوانیم . 
سپس برای درک ساختار واقعی کروماتیک آن و حفظ جایگاه نت  دو  دیز  در ذهن  این دو نت به طور پیاپی خوانده شود . 
 برای تمرین بیشتر می توان آن را با میزانهای ساده  2/4 و 3/4 و 4/4 بخوانیم  :
دو  و دو دیز
در کلید سل یا فا خط چهارم با توجه به گروههای صدایی چهارگانه  اصلی
 هر دو سیاه در 2/4 
 دو سیاه و دودیز سفید در 3/4 
 سرانجام هر دو سفید در 4/4
حال می توان دو نتی را که در این مقال و پیشین آن فرا گرفته ایم ؛ به هم پیوسته و به نوعی به یاد بسپاریم : 
فا دیز  دو دیز 

 به یاد داشته باشید که امکان خوانش این دو به طور متوالی تقریبا ناچیز است . البته می توانید آزمایش کنید  و پیاپی آن دو را با هم بخوانید که مهارت خود را در سلفژ نتهای دایره دیزها بسی فزونتر سازید . 
عریضه منفصل : راستش را بخواهید؛ من که  علت درخواست حق عضویت  ده هزار تومانی در سال 1386 از جانب خانه موسیقی ایران از اینجانب  و به واسطه عضویت من از همان ابتدای تاسیس خانه موسیقی در سال 1379 را هیچ ندانستم .
مگر نه این است که این مرکز در طی این سالیان متمادی هیچ گونه امکاناتی  حتی در حد تهیه نت آثار کلاسیک  برای اینجانب و سایر اعضا فراهم نکرده است .
 پس علت مطالبه حق عضویت به گونه ای نامتعارف مبنی بر پرداخت حق عضویت  یا لغو عضویت چندین و چند ساله اینجانب و سایرینی که آن را پرداخت نکرده اند چیست 
 این قصه ادامه دارد.

آوایتان ماندنی .
*************************************************************************
چگونگی خوانش نت  ر دیز  از زنجیره دیزها
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ۴:۱۵ 
روز ٢ بهمن ۱۳۸۶
کلید واژه ها : دیزها، نت همنام، دیاتونیک 
 
درود بر یاران . 
در این مقال به چگونگی خوانش نت  ر دیز از گروه بهم پیوسته دیزها  خواهیم پرداخت .
چنانچه از نگاشته های پیشین به یاد داشته باشید  گفتم برای خوانش نتهای دیز دار به طور جداگانه و رها از نوع گامی که این نت ممکن است در آن به کار رود  می توانیم از نگاشته های باب دوم کمک گرفته و با نت همنام اما بی نشانه  دیز یا بمل  آن نت به درستی جایگاهش را به یاد بسپاریم . 
برای نمونه  سل و سل دیز که  سل  نتی همنام سل دیز و بی نشانه است و  سل دیز  که نیم پرده بالاتر از آن و همنام اش است   از زنجیره دیزهاست که این دو نت را به کمک هم در نگاشته پیش خواندیم . 
اما در مورد نت  ر دیز  باید  نت همنام  آن یعنی  ر  را نخست بخوانیم که چنانچه  به یاد داشته باشید آن را از نتهای میانه دانستیم که جایگاهش گاه در گوش وکالیستی و در ناخودآگاه ما به روشنی جای می گیرد و گاه به دشواری آن را به یاد می آوریم . 
پس تنها راه خواندنش رسیدن از نت  دو  به نت  ر  با اندیشه دیاتونیک  البته بی صدا و در ذهن  و سپس بلند و درست خواندن نت  ر  دانستیم . این یکی از مهمترین تمرینات سلفژ است . 
اینک نیز به همین روش نت  ر  را می خوانیم و سپس با حس کروماتیک بالارونده  نت  ر دیز را به روشنی می خوانیم : 

در کلید سل  و فای خط چهارم با توجه به چهارگروه اصلی صدایی
4/4
     
 ر سفید   ردیز  سفید
 اینک به ۴ نت از زنجیره دیزها دست یافته ایم : 
           فا دیز  دو دیز  سل دیز  و   ردیز
عریضه منفصل : در نگاشته های آینده به موضوع برداشتهای  سرقت هنری  برخی بخشهای اثر یک آهنگساز توسط  دیگر  آهنگسازان که امری است نادرست اما بسیار رایج خواهیم پرداخت.
البته به طور مفصل در وبلاگ جنبش کپی رایت به قلم خویش به این موضوع از سال 1384 تا اکنون به عنوان اولین وبلاگ پارسی زبان که درباره حقوق مولف و مصنف نوشت به آن پرداخته ام . 
اکنون تنها به بیان نمونه ای کوچک بسنده می کنیم : 
چند روز پیش اثری آشنا را به نام  فاد ماسکو  که اثری  قدیمی و البته غیر ایرانی  است را شنیدیم و از آنجا که پارتیتور اثر را نیز دارم شروع به زمزمه آن کردم و با خود گفتم : اکنون این اثر به نام اصلی آن خوانده می شود .
 اما در نهایت ناباوری دیدیم یکی از اساتید بنام موسیقی ایران آن اثر را متعلق به خود می داند .این بود که به یاد انبوه برداشتهای هنری آهنگسازان از برخی بخشهای آثار یکدیگر افتادم و دانستم که باید به آن در جایی  و چه نکوتر که در سراچه وکالیست  که برای خویشتنم،انگار شنواترین گوش  است، به این نکات دقیق غیر موسیقایی و غم انگیز هنری بپردازم .
در این باب نیز در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت . 
راست کردار و راست گفتار باشید . 
*****************************************************************************************
 
پنجمین سال نگارش وبلاگ یا سراچه وکالیست سوپرانو - نحوه خوانش نت ر دیز
نویسنده : رابعه رضوی 
Rabeah Razavi 
 ساعت ٧:۳٠ 
روز ۵ اسفند ۱۳۸۶
کلید واژه ها : نت همنام ،  کروماتیک، لا دیز، زنجیره دیزها
 
درود بر یاران . 
اگر به یاد داشته باشید در نگاشته پیشین برای خواندن ر دیز  به کمک نت همنام ولی غیر هم آوایش به این نت رسیدیم .
نت همنام با  لا دیز همانا  نت لا  می باشد که از راه خواندنش  در ذهن به کمک  آکورد ر  فا لا یا نت فاصله پنجم از ر ، نیز و یا تمرین جاذبه دو ماژور ؛ به سهولت خوانده می شود . 
سپس با  حس کروماتیک  که درست بر خلاف حس دیاتونیکی که برای خوانش نت همنام ولی ناهم آوایش  به کار بردیم ، نت لا دیز  را می خوانیم 
اکنون برای تمرین بیشتر دو نت همنام را پیوسته می خوانیم : 
در کلید سل یا فای خط چهارم با توجه به هر یک از گروههای چهارگانه اصلی صدایی
۲/۴
 لا  سیاه    لا دیز  سیاه
 البته می توان برای یادگیری بیشتر  با کسر میزانهای مختلف نیز این تمرین را تکرار کرد .
برای نمونه : 
لا  سیاه نقطه دار    لا دیز  سیاه نقطه دار یا هر دو سفید خوانده شود که کسر میزانها با توجه به  مجموع کششهای هر میزان متفاوت خواهد بود. 
اکنون 5 نت از زنجیره دیزها به این ترتیب خواهند بود :
فا دیز ، دو دیز ، سل دیز ، ر دیز ، لا دیز 
و اما نگاشته پیوسته و ویژه : 
 سراچه یا همان وبلاگ وکالیست سوپرانو پس از گذشت ۵ سال تمام از نخستین واژه هایش در پایان چهارمین روز اسفند ماه ۱۳۸۱ خورشیدی  اکنون در نخستین روز ششمین سال نگاشته شدنش بازنگری کوتاهی خواهد داشت به آنچه داشته است و یا باید بیابد .  
در این پنج سال وبلاگ وکالیست سوپرانو ، براین شالوده بنا نهاده شد تا  هر آنچه نیاز است در آغاز راه  یک وکالیست و آواگر  و یا نوازنده و نواگر  بداند تا بتواند در این راه بی پایان  دانش موسیقی گام نهد را به هنر پژوهان آموزش دهد .
 اما دشواریهای بسیاری نیز در این راه وجود داشت که مهمترین آن نبودن آواهایی بود که بتوان آن را برای فراگیری بیشتر تمرینات به کار برد و این امر هنوز هم از جمله مشکلات این سراچه است.
اما در کنار ان تلاش شد تمرینات به گونه ای نگاشته شود که اگر چنانچه فرد خود نواگر یا آواگر بوده باشد و اندک تمرینات ابتدایی خوانش نتها را گذرانده باشد بتواند از آن بهره لازم را ببرد .
یاران بسیاری نیز در این پنج سال تمام با آنچه با وکالیست در باب این سراچه در میان گذاشتند  به نیکویی راهنمای من برای پاسخ به آنچه بود که می دانستم و افزودن بسیار به انچه نمی دانستم و شاید هنوز هم نمی دانم . 
در پایان پس از به انتها رسیدن پنجمین سال نگاشته شدن این سراچه  خوشنودم که در نخستین روز ششمین سال  هنوز با یاران وکالیست همراهم . 
    زاد روز این سراچه ، نخستین وبلاگ آموزش سلفژ ، هارمونی و کنترپوان و تاریخ موسیقی جهان برهمگان ، نیک. 
در نوشتار دگری آرشیو بهار 1387 خورشیدی برابر با سال 2008 میلادی را با هم مرور خواهیم کرد .
اشاره مهم : این مروری فشرده بر 14 سال آموزش تخصصی موسیقی  همین وبلاگ است . 
نمونه شنیداری آموزشهایم را در یکتا کانال رسمی تلگرام ،آموزشهای صوتی آرشیو ژوئن  2016 تا آگوست 2016 من ، بیابید . 
نشانی تنها کانال رسمی تلگرام من ، رابعه رضوی علوی ،  تنها نویسنده و گوینده و آموزگار درسهای وکالیست سوپرانو 
نویسنده و آموزگار : اینجانب - رابعه رضوی علوی
 ( عسل )
ایران - تهران

مشخصات

  • منبع: http://vocalistmezzosoprano.persianblog.ir/post/19
  • کلمات کلیدی: دیزها ,خوانش ,پرده ,وکالیست ,کروماتیک ,همنام ,دایره دیزها ,زنجیره دیزها ,داشته باشید ,razavi   ساعت ,رابعه رضوی ,rabeah razavi   ساعت ,وبلاگ وکالیست سوپر
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها